Presentationer från tävlingen

Presentationer

Presentationer i PDF-format.

 1. Urban food och Urban health, två nyttor av restvärmeanvändning, Håkan Sandin programledare SSE-C
 2. Hur säkerställer vi att tillgänglig energi används på bästa sätt vid byggandet av framtidens städer?, Stefan Håkansson, VD E.on värme AB
 3. Återanvändning av energi – en väg till hållbar utveckling, Anders Möller, affärsområdeschef för affärs- och produktutveckling Kraftringen AB
 4. Återanvändning av värme en potential för fjärrvärmebolagen, Patrik Holmström, Svensk fjärrvärme
 5. Restvärmeflöden i Skåne en möjlighet för regional utveckling, Peter Cavala, samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Skåne
 6. Malmö hamn en resurs för cirkulär ekonomi, Milan Obradovic kommunalråd Malmö stad
 7. Brunnshög i Lund ett ledande exempel på hållbar utveckling, Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun
 8. Från idé till handling: Återanvändning av värme från ESS som drivkraft för innovation, Gunnar Nordberg, Ramböll Sverige AB, SSE-C programledning
 9. Storskalig återanvändning av energi från industrin, Inger Lindbäck VD Gävle Kraftvärme AB
 10. Findus food valley, restvärme och cirkulär produktion basen för utveckling av en ny svensk industri, Henrik Nyberg affärsutvecklingschef Findus Sverige AB
 11. Innovativ användning av restvärme – en innovationstävling med stöd från Vinnova, jurysekreterare Bengt Persson
 12. Låt oss värma dig, Jessica Svännel, Malin Söderström, Åsa Holmqvist
 13. Restvärmekoncept för hållbar fastighetsutveckling, Ingrid Wingård
 14. Adaptive Sea Tank, Ludvig Nyman, Antoni Balcerzak, Marwan Abugabbara, Iason Bournas
 15. Kvarteret fiskfarmen, Martin Ekelin, Fredrik Forsman, Niklas Svensson, Martin Wetterstedt
 16. Residual heat – enabling integrated food systems through industrial symbiosis, Andreas Nicolaidis