Om SSEC

SSEC är ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser.

SSEC är ett avtalsbaserat nätverk med offentliga och privata aktörer. Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är huvudman.

Urban Food

SSEC möjliggör en ny svensk, intensiv, cirkulär och symbiotisk primärproduktion av fisk och grönsaker i urbana och industrinära miljöer under begreppet ”Urban Food”.

Urban Health

SSEC möjliggör nya hälsosamma vistelsemiljöer för människor i urbana miljöer, under begreppet ”Urban Health”.

Framtidens livsmedelsindustri

Hur ser morgondagens konsumtion och produktion av mat ut? Vilka nya affärsmöjligheter finns inom livsmedelsbranschen? Över hela världen arbetar forskare och företag med utmaningen att tillgodose en växande befolknings behov av föda. Samtidigt behöver vi snabbt ställa om vår produktion för att minska matens ekologiska fotavtryck. Hållbarhet är en hygienfaktor för framtidens medvetna konsumenter och allt högre krav ställs på företagen. Marknaden för mat och hälsa är enorm, 30 % av global BNP.

Program - anmälan

I media

SSEC arbetar över hela landet. Våra medlemmar genomför aktiviteter och driver verksamheter som får stor uppmärksamhet. SSEC anordnar och medverkar konferenser och seminarier över hela Sverige. Här har vi samlat några uppmärksammade inslag i media.

Forskning med larver för att minska avfall

På Mittuniversitetet pågår just nu forskning för att skapa en mer hållbar livsmedelsbransch. Bioslam från pappersindustrin tas tillvara och i slammet odlas larver som kan bli fiskfoder.

Läs mer på SVT-Västernorrland

Kretsloppsodlingar – framtidens livsmedelsindustri?

Publicerad 

Aktörer från hela Sverige samlades i Härnösand i veckan för att diskutera framtidens livsmedelsindustri. Branschen står inför stora utmaningar framöver. Läs mer på SVT – Västernorrland


Bjuv skapar en grön mötesplats mitt i stan

Publicerad

Många menar att staden på många sätt är en gynnsam odlingsplats. I Bjuv pågår arbetet för en mer hållbar tätort med ökad lokal livsmedelsproduktion. Läs mer och se inslag på SVT – Skåne


Medlemmar

Inom SSEC har expertis inom hortikultur och akvakultur, tekniska konsulter, energibolag och offentliga aktörer inlett ett unikt samarbete för att möjliggöra att restresurser i samhället, tex restvärme, bättre ska kunna nyttjas inom livsmedelsindustrin. Genom att sammanföra aktörer med så skilda kompetenser kan en helt ny systemsyn uppnås. SSEC är ett avtalsbaserat nätverk.

 

Bjuvs kommun Business Sweden
E.ON Sverige AB Gävle Energi AB
Hofors kommun Härnösands kommun
Kraftringen Energi AB Ljusdals kommun
Malmö stad Oskarshamns Kommun
Ramböll Sverige AB Solserv AB SydGrönt
Sveriges Lantbruksuniversitet Veolia Sverige AB

Nyheter och information

NATIONELL LIVSMEDELSUTVECKLING – Garveriet i Floda

SSEC anordnade 17-18 sept en lokal workshop med internationell utblick i Floda, Lerums kommun. Lerum är den senaste i raden av kommuner som ansluter sig till SSEC för att utveckla en hållbar-cirkulär livsmedelsindustri. GARVERIETBanbrytare med hållbarhet i fokusGarveriet i Floda …

Att utveckla ett cirkulärt kretsloppssamhälle

Bjuvs kommun har via sitt deltagande i EU-projektet ”UBIS-Urban Baltic Industrial Symbiosis” varit på studiebesök i Polen för att utbyta erfarenheter och jobba för samverkan. Sellebergaområdet ska utvecklas i samverkan med utvecklingen av Food Valley of Bjuv. Med närheten till …

No Agricultural Waste

Under två dagar, 27-28 maj, har Bjuvs kommun haft besök av det franska forskningsinstitutet INRA och Horizon 2020-projektet No Agricultural Waste (NoAW). Projektet har ett 15-tal partners i Europa och Asien med målsättning att minska klimatpåverkan inom jordbruksnäring och livsmedelsproduktion. …

Omdöme

We are very proud that Business Sweden has been elected member of SSEC.

“Business Sweden has decided to support SSEC in the development of this highly innovative new industry, which will become a major contribution to the Swedish industrial landscape and a future export possibilities, not only of Swedish high quality food but even more important, of Swedish world -class system-engineering, which will strengthen the Sweden values and the Sweden Brand internationally”

TRY SWEDISH - Möjligheter i livsmedelsbranschen

Business Sweden genomför årligen ett flertal aktiviteter för att stödja och underlätta exportsatsningar för livsmedelsföretag. Målet är att skapa uppmärksamhet kring svenska produkter och trigga potentiella marknader och internationella köpare.

Se filmen

SSEC - Swedish Surplus Energy Collaboration

Styrgruppens ordförande
Håkan Schroeder
Dekanus vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
Tfn: 040-415133, 070-3176953
E-mail: hakan.schroeder@slu.se

Programledningen
Håkan Sandin, SLU
Programledare/Program leader
Mobil: +46703168920
E-mail: hakan.sandin@slu.se

  • SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
    The Swedish University of Agricultural Sciences
    Box 53, 230 53 Alnarp

  • +46703168920, Håkan Sandin