Delprogram

BIC, Baltic aquatic Innovation Center

Syftet med BIC är att utreda förutsättningar för en regional näringslivsutveckling genom landbaserad fiskodling som utnyttjar överskottsvärme.
Detta skall ske genom etablering av ett långsiktigt forsknings- och utvecklingscenter (Baltic Aquaculture Innovation Center, BIC), för forskning av utveckling av nya produktionssystem, biologi kring gös och piggvar samt avel och yngelproduktion av dessa arter. Här skall även studenter och entreprenörer kunna lära sig produktionssystem och biologi om framförallt gös och piggvar. Ramen för arbetet är Oskarshamns kommuns insikt att en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling förutsätter en parallell kompetens- och kunskapsutveckling.
Arbetet tar sin utgångspunkt i dagens kunskap, dess potentiella utveckling och avslutas med hur en kontinuerlig kunskapsöverföring kan säkras mellan universitet, regional
politik/myndighet och entreprenör. Arbete utförs som en del av det framväxande Vattenbrukscentrum Ost (VCO) tillsammans med SSEC (Swedish Surplus Energy Collaboration.

BSAH, Biological Social Aquaponics and Hydroponics

kretsloppan-växthus

Vi vill åstadkomma ett stort vinterväxthus för Härnösandsborna. Där kan vi odla fisk och grönsaker utan gifter, utan utsläpp av gödningsmedel i naturen och utan ogräs.

Delad energi är dubbel energi

Projektet ”Delad energi är dubbel energi” syftar till att utveckla en industriell symbios i hamnområdet för att i högre grad utnyttja restresurser till olika nyttor. Detta görs genom att identifiera storlek på flöden och hur de kan utnyttjas, undersöka  lösningar för en ökad övergång från fossil till förnybar energi samt identifiera nya gemensamma lösningar, samverkansmodeller och verktyg. För SSEC är flera aktiviteter relevanta, men framförallt är kopplingen mellan låggradig restvärme och möjliga applikationer såsom livsmedelsproduktion av särskilt intresse. Målet är att skapa ett demoområde för en hållbar hamn som i framtiden kan användas för att testa cleantechlösningar (testbeds).

Food Valley of Bjuv

Food Valley of Bjuv är en mötesplats för att utveckla framtidens matproduktion och livsmedelsföretag. I Bjuv skapar vi hållbara produkter, bidrar till sysselsättning och banar väg för nya innovativa lösningar.

Food Valley of Bjuv kan låta som en utopi men står för vår strävan att skapa en mötesplats för att utveckla framtidens matproduktion och livsmedelsföretag. Bjuvs kommun driver på utvecklingen med anledning av att vi har en befintlig infrastruktur som medger att fler företag etablerar sig i Bjuv med fokus på kretsloppsbaserad produktion. I Bjuv vill vi skapa hållbara produkter, bidra till sysselsättning och bana väg för nya innovativa lösningar.

REC – ESS

In September 2013 ESS launched an Open Call searching for new ideas for medium grade heat recycling.
Out of 15 responses, six were selected by the evaluation committee (both ESS and outside participants).
The Recyclable Energy Cooperation (REC) was initiated spring 2014 with the goal to support and deliver a recycling solution for ESS that was not dependant on heat pumps.