Innovation Week – Urban Food

Genom att nyttja modern och innovativ teknik, samt fånga alla restflöden i samhället, skapas nya möjligheter för ett hållbart samhälle och en hållbar livsmedelsförsörjning. Det är tillsammans i cirkula produktionsmodeller vi fullt ut drar nytta av våra samlade resurser.

Du kommer under dagen få bekanta dig med en rad innovativa företag från regionen som alla är en viktig pusselbit i ett hållbart samhällsbygge och en hållbar ökad självförsörjningsgrad.

Vi fullkomligen älskar hälsosam mat. Att göra den godare. Enklare. Bättre. Mer prisvärd. Och att kunna sprida den över hela världen. Det är den passionen som driver oss på Greenfood.
Ambitionen är enkel: Vi ska göra hälsosam mat godare, mer tillgänglig och enklare att konsumera. För dig, för konsumenten, för alla som älskar bra mat.

Passionen för hälsosam mat har gjort Greenfood till en av Nordens ledande livsmedelskoncerner inom färsk hälsosam mat, med en historik som sträcker sig över 50 år i tiden. Green convenience today, for a greener tomorrow är vår vägledande princip. För oss är det inte svårare än så. Allt vi står för och allt vi gör är beroende av en frisk planet, och en frisk planet är helt beroende av oss. Våra beslut bör leda till ett mer hållbart samhälle – inte för att vi tvingas till det på grund av regler och förväntningar, utan för att vi tycker det är viktigt att bidra till en bättre värld. Greenfoods sortiment ligger i framkant inom hållbar mat med basen i frukt och grönt.
Besök GreenFood


Vi omdefinierar begreppet närodlat – genom att utveckla odlingssystem för vertikal- och inomhusodling i urbana miljöer – skapar vi möjlighet för livsmedelsproduktion i, eller i direkt anslutning till livsmedelsbutiker.

Agtira är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom food techsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med våra smarta system och artificiell intelligens omdefinierar vi begreppet närodlat. Vår ambition är att vara världsledande inom odlingssystem för grönsaker och fisk i urbana miljöer och ständigt utveckla både odlingsmetoder och mjukvarustöd. Framtidens cirkulära och hållbara odlingssystem är redan här. FaaS – Farming as a Service har lanserats i Sverige genom ICA Maxi i Sundsvall. Nu står hela Sveriges städer på tur. Besök Agtira


Förpacknings- och komposteringslösningar för alla behov
Solserv har mångårig erfarenhet av maskiner och service för kreativ förpackningsteknik. Med bas i Åstorp levererar vi helhetslösningar för maskinpark, utbildning, underhåll och service för stora och små kunder i Sverige och på den internationella marknaden.

Genomtänkt hantering av avfall
För utrymmessnål och effektiv produktion krävs en genomtänkt hantering av avfall. Våra miljövänliga komposteringslösningar täcker alla behov – från 5 till 1400 kg per dag. Ett helautomatiserat system med värme och mikroorganismer bryter ner matrester och annat komposterbart organiskt avfall till användbar kompostjord.Tack vare den aktiva processen med kontrollerad värme och mikroorganismer tar processen inte mer än 24 timmar. Besök Solserv


Framtiden är cirkulär och EkoBalans har tekniken
Cirkulär ekonomi är motsatsen till slit och släng-samhället. I en cirkulär ekonomi använder vi de resurser som redan finns i samhället i stället för nya råvaror. För EkoBalans innebär cirkulär ekonomi att dra nytta av restflöden från lantbruk, reningsverk och industri. Om vi fick bestämma skulle alla restflöden, som innehåller fosfor, kväve och ämnen som bidrar till en förbättring av markens egenskaper, kallas resursflöden. Där det finns resursflöden, där vill EkoBalans arbeta.

EkoBalans har lösningen för cirkulära system
Vi på EkoBalans vill att samhällets organiska restflöden nyttjas hållbart med fullbordade kretslopp för växtnäringsämnen som kväve och fosfor. Därför levererar vi lösningar för återvinning av växtnäring och hållbar hantering av restflöden från reningsverk, biogasanläggningar, livsmedelsindustri och lantbruk. Med dessa tekniklösningar förädlar vi restflödena till högkvalitativa gödselmedel och jordförbättringsprodukter.

Varför pratar vi så gärna om god jordhälsa?
God jordhälsa innebär levande jordar med väl fungerande ekosystemprocesser och som har hög resiliens och anpassningsförmåga till skiftande förutsättningar. En god jordhälsa är en förutsättning för långsiktigt hållbar produktion av livsmedel och skötsel av grönytor. Med EkoBalans Kretsloppsgödsel får du långsiktigt positiva effekter på din jordhälsa som skapar förutsättningar för att du ska få en hållbar produktion. Besök Ekobalans


Din partner för sensor- och automationslösningar
JUMO är en ledande global komponent- och systemleverantör för individuella sensor- och automatiseringslösningar. Förutom komponenter inom temperatur, vätskeanalys, tryck, nivå, flödeshastighet och luftfuktighet är fokus också på automatiseringsutmaningar som registrering och övervakning, reglering och automatisering.

Selective focus of fresh organic vegetable grown using aquaponic or hydroponic farming.

Mätning ger kunskap
Temperatur, luftfuktighet, pH/ledningsförmåga, CO2 och ljusintensitet påverkar alla tillväxtklimatet i växthuset. Noggrann mätning och kontroll av dessa uppmätta värden är därför mycket viktigt. JUMO erbjuder ett brett utbud av sensorer för mätning av temperatur, luftfuktighet, pH/konduktivitet och CO2 där du kan välja mellan trådbundna, trådlösa, analoga och digitala versioner.
Besök JumoWe at Sentian believe in the power of artificial intelligence and machine learning to drive innovation and transform processes. We help industrial companies to improve their operations by using cutting-edge AI and ML technology, to take them to the next level.

We are committed to take you and your company further towards industrial competitiveness, optimizing your performance while simultaneously modernizing your production and planning processes. Simply put, we provide simple and intelligent solutions to complex industrial challenges and will lead you through it step by step.

Our Machine Learning powered control solution helps minimize energy costs and reduce emissions. Our innovative AI learns your process from your historical operational data, finds the best parameter settings through real-time simulation and keeps on adapting even as process, equipment and goals change. As a result, it can more accurately and responsively control your energy usage than APCs and expert operators.
Besök Sentian


Vi förbättrar världen
SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv.

Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.
Besök Sveriges Lantbruksuniversitet


WEBSITE AND EMAIL:
https://sse-c.se/
https://winway.se/
bengt.fellbe@winway.se
WIN, Scheelevägen 15
223 70 Lund, Sverige