Urban food – Urban health

Urban food from residual heat
-and the winner is

Teamledare: Tailor Made arkitekter AB.
Förslagsställare: Tailor Made arkitekter AB; Emulsionen ekonomisk förening; Ecorelief AB; Darking – Dahlström arkitektur och ingenjörskonst; Stadsjord – Hyla pond AB; ”Så ett frö” – Västsvenska handelskammaren service AB; Kajodlingen; samt OX2 Bio. More

URBAN FOOD – URBAN HEALTH

SSEC möjliggör en ny svensk, intensiv, cirkulär, symbiotisk och mutualistisk primärproduktion av fisk och grönsaker i urbana och industrinära miljöer under begreppet ”Urban Food”. SSEC möjliggör nya hälsosamma vistelsemiljöer för människor i urbana miljöer, under begreppet ”Urban Health”.

Urban Food bidrar till

  • ökad sysselsättning som en effekt av tillkomsten av nya produkter, tjänster och företag, utan att öka användningen av åkermark.
  • ökad produktion av hälsosam mat, genom att skapa ny marknadsanpassad lokal produktion av fisk och grönsaker genom att nyttja och/eller effektivisera fjärrvärmeinfrastruktur, överskott av energi, organiskt avfall, koldioxid och andra outnyttjade resurser.
  • säker och hållbar försörjning av livsmedel, genom skapandet av korta och kontrollerade cirkulära försörjningskedjor nära konsumenterna i urbana miljöer.

    Urban Health bidrar till

  • Genom utnyttjande av fjärrvärmeinfrastruktur i våra städer kan vi skapa innovativa hälsosamma miljöer för människor.
  • Tillgängliggöra ytor och mötesplatser i staden året runt med hjälp av restvärme.
  • Skapa hälsobefrämjande samhällsmiljöer i stadskärnan, t. ex.  i form av odlingslotter, som blir tillgängliga året runt med hjälp av restvärme.

Medlemmar i Swedish surplus energy collaboration