Om SSEC

SSEC är ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser.

SSEC är ett avtalsbaserat nätverk med offentliga och privata aktörer. Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är huvudman.

Urban Food

SSEC möjliggör en ny svensk, intensiv, cirkulär och symbiotisk primärproduktion av fisk och grönsaker i urbana och industrinära miljöer under begreppet ”Urban Food”.

Urban Health

SSEC möjliggör nya hälsosamma vistelsemiljöer för människor i urbana miljöer, under begreppet ”Urban Health”.

Framtidens livsmedelsindustri – Nationell konferens 5 december

Livsmedelsbranschen står inför en betydande förändring vilket för med sig stora möjligheter till tillväxt, sysselsättning, forskning och utveckling. Branschen måste bli mer hållbar och nya produktionstekniker behöver utvecklas.

Anmälan

Medlemmar

Inom SSEC har expertis inom hortikultur och akvakultur, tekniska konsulter, energibolag och offentliga aktörer inlett ett unikt samarbete för att möjliggöra att restresurser i samhället, tex restvärme, bättre ska kunna nyttjas inom livsmedelsindustrin. Genom att sammanföra aktörer med så skilda kompetenser kan en helt ny systemsyn uppnås. SSEC är ett avtalsbaserat nätverk.

Aktuell omvärldsbevakning, nyheter och information

The future of food and agriculture

In the future, food will be produced closer to the consumer. This means what we eat is in the future, produced in urban environments using raw materials coming from the city, the forest, the sea and our fields. The importance of …

Healthy food and environments for all people in Sweden

SSEC (Swedish Surplus Energy Collaboration) focus on their exciting and successful work concerning the production of both healthy food and environments for all people in Sweden. SSEC (Swedish Surplus Energy Collaboration) is a research and development programme at the Swedish University …

Using surplus heat to create healthier environments

Using surplus heat to create healthier environments Surplus heat from cities and industry can help create healthier environments. The Swedish University of Agricultural Sciences’s Håkan Sandin explains. Read full article