Om SSEC

SSEC är ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser.

SSEC är ett avtalsbaserat nätverk med offentliga och privata aktörer. Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som är huvudman.

Urban Food

SSEC möjliggör en ny svensk, intensiv, cirkulär och symbiotisk primärproduktion av fisk och grönsaker i urbana och industrinära miljöer under begreppet ”Urban Food”.

Urban Health

SSEC möjliggör nya hälsosamma vistelsemiljöer för människor i urbana miljöer, under begreppet ”Urban Health”.

The ectogrid™ technology

The best energy is the energy that is never used – through energy efficiency programs. Balancing all thermal energy flows can be done at a very high efficiency. Utilizing residual thermal energy flows from local industries or reusing energy flows coming from wastewater and waste is next. These are energy flows that otherwise would be wasted. The step after that is utilizing “free energy” coming from renewable sources, e.g. via ground source heat pumps.

Läs mer

I media

SSEC arbetar över hela landet. Våra medlemmar genomför aktiviteter och driver verksamheter som får stor uppmärksamhet. SSEC anordnar och medverkar konferenser och seminarier över hela Sverige. Här har vi samlat några uppmärksammade inslag i media.

Kretsloppsodlingar – framtidens livsmedelsindustri?

Publicerad 

Aktörer från hela Sverige samlades i Härnösand i veckan för att diskutera framtidens livsmedelsindustri. Branschen står inför stora utmaningar framöver. Läs mer på SVT – Västernorrland


Bjuv skapar en grön mötesplats mitt i stan

Publicerad

Många menar att staden på många sätt är en gynnsam odlingsplats. I Bjuv pågår arbetet för en mer hållbar tätort med ökad lokal livsmedelsproduktion. Läs mer och se inslag på SVT – Skåne


 

Medlemmar

Inom SSEC har expertis inom hortikultur och akvakultur, tekniska konsulter, energibolag och offentliga aktörer inlett ett unikt samarbete för att möjliggöra att restresurser i samhället, tex restvärme, bättre ska kunna nyttjas inom livsmedelsindustrin. Genom att sammanföra aktörer med så skilda kompetenser kan en helt ny systemsyn uppnås. SSEC är ett avtalsbaserat nätverk.

Bjuvs kommun Business Sweden
E.ON Sverige AB Gävle Energi AB
Hofors kommun Härnösands kommun
Kraftringen Energi AB Ljusdals kommun
Malmö stad Oskarshamns Kommun
Ramböll Sverige AB SydGrönt
Sveriges Lantbruksuniversitet Veolia Sverige AB

Nyheter och information

Mittuniversitetet och Härnösands kommun vill utveckla en hållbar livsmedelsindustri

Mittuniversitetet och Härnösands kommun startar tre forskningsprojekt inom Foodtech under 2019. Satsningen stödjer Härnösands kommuns inriktning om att skapa ett nationellt centrum för forskning, utveckling och innovation inom Foodtech. – Vi ser att vår region kan vara med och utveckla …

Recept för hållbar och klimatsmart livsmedelsproduktion

Sverige och världen står inför en enorm utmaning i att producera tillräckligt med mat för en växande befolkning, samtidigt som vi ska uppnå klimatmålen med minskade utsläpp och fossilfri energi.SSEC – ett forskningsprogram inom Sveriges lantbruksuniversitet med tvärsektoriella medlemmar, akademi, …

Health, environment and economy: Sustainable food production at FoodParks

The inseparable triple combination of health, environment and economy is the basis for all development work and creates lasting sustainable food production. This also applies when we build a completely new food industry. Our task is not to close our …

Omdöme

We are very proud that Business Sweden has been elected member of SSEC.

“Business Sweden has decided to support SSEC in the development of this highly innovative new industry, which will become a major contribution to the Swedish industrial landscape and a future export possibilities, not only of Swedish high quality food but even more important, of Swedish world -class system-engineering, which will strengthen the Sweden values and the Sweden Brand internationally”

The circular economy for the food and beverage industry | Veolia

Veolia helps the food and beverage industry to reduce their environmental footprint and thus meet the new challenges and environmental issues.

Se filmen

SSEC - Swedish Surplus Energy Collaboration

Styrgruppens ordförande
Håkan Schroeder
Dekanus vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
Tfn: 040-415133, 070-3176953
E-mail: hakan.schroeder@slu.se

Programledningen
Håkan Sandin, SLU
Programledare/Program leader
Mobil: +46703168920
E-mail: hakan.sandin@slu.se

  • SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
    The Swedish University of Agricultural Sciences
    Box 53, 230 53 Alnarp

  • +46703168920, Håkan Sandin