Om SSEC

SSEC är ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer genom användning av restvärme och andra outnyttjade resurser.

SSEC är ett medlemsnätverk med offentliga och privata aktörer. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) startade verksamheten som nu ingår i WINWAY.

https://winway.se/

Urban Food

SSEC möjliggör en ny svensk, intensiv, cirkulär och symbiotisk primärproduktion av fisk och grönsaker i urbana och industrinära miljöer under begreppet ”Urban Food”.

Urban Health

SSEC möjliggör nya hälsosamma vistelsemiljöer för människor i urbana miljöer, under begreppet ”Urban Health”.

Hållbar livsmedelsintraprenör

Brinner du för att utveckla livsmedel utifrån hållbarhet, klimat och miljö? Vill du läsa en utbildning som dessutom ger dig goda chanser att få ett jobb? Läs YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör vid Folkuniversitetet.

Läs mer-anmälan

I media

SSEC arbetar över hela landet. Våra medlemmar genomför aktiviteter och driver verksamheter som får stor uppmärksamhet. SSEC anordnar och medverkar konferenser och seminarier över hela Sverige. Här har vi samlat några uppmärksammade inslag i media.

Helsingborgs Dagblad – Avfallsfria konserter och evenemang

I ett projekt där The Tivoli och Sofiero gård samarbetar med företaget Solserv utlovar man en lösning på de avfallsproblem som ofta uppstår i samband med större konserter med tusentals besökare.

– Det är första gången det här testas i Sverige. Vi har tidigare testat med en stor anläggning på festivalen Copenhell i Köpenhamn och på ett stort idrottsevenemang i Danmark. Men för svensk del är det här ett pilotprojekt, säger Patrik Johansson, grundare och vd för Solserv.

Läs mer i Helsingborgs Dagblad

Tidningen Ångermanland

Annie, 32, finner ro på landet i Härnösand – nu forskar hon om framtidens mat

Annie, 32, finner ro på landet i Härnösand – nu forskar hon om framtidens mat

Det handlar om food tech som kan beskrivas som odling i ett kretsloppssystem med färska grönsaker och kryddväxter rakt ut till kund i butik. För paret Groths företag Idania handlar det om moderna odlingstekniker, bioteknik och modern livsmedelshantering.

Och just Härnösand har samlat många innovatörer och vill bli Norrlands food tech-nav när livsmedelsbranschen ställer om till hållbar produktion med nya produktionstekniker. Läs hel artikel i Tidningen Ångermanland

Vetenskapens värld
– Framtidens mat

Är köttbiffar av raps och hampa det vi lägger på grillen i framtiden? Ska vi börja odla alger i åkrar under vattnet? Kan växtodlingar förläggas hemma i garaget där gödslet kommer från bassänger med fisk? Allt fler försöker äta mer hälsosamt och miljövänligt – och forskarvärlden arbetar intensivt med nya råvaror.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Vetenskapensvarld-e1603352791864.jpg

I programmet medverkar bla. Peckas Naturodlingar. Inom SSEC pågår bland våra medlemmar precis den verksamhet och aktiviteter som det berättas om i programmet.

Ett axplock
Solserv med sin komposteringsteknik minskar matsvinnet och återför näringsrik kompost till både lantbruk och foder.
Sanso Mixing system har tekniken för att blanda vegetabiliskt protein för såväl livsmedel som foder.
Pond fish & greens på Garveriet i Floda tillhandahåller koncept och teknik för skalbar landbaserad eller akvaponiska system.
Vrams Gunnarstorps gods planerar för storskalig landbaserad fiskodling som i förlängningen kommer utvecklas till en cirkulär Foodpark.
Grönsaksmästarna med sina odlare utvecklar hela tiden sin odlingsteknik och tar fram nya hållbara grönsaker.

Odla mer i stora växtfabriker än bladgrönt och kryddor

Vi ser flera fördelar med att producera grönsaker i högintensiva system:

  • Produktionen blir styrbar och påverkas inte i större utsträckning av väder och klimat.
  • Produkterna håller hög hygienisk standard (låg risk för humanpatogena smittor).
  • Användning av pesticider kan ofta elimineras helt.
  • Lokalt tillgängliga organiska restprodukter kan användas som näringskälla och odlingssubstrat.
  • Produkterna kan ges särskilda egenskaper, till exempel särskilt högt innehåll av vissa ämnen (så kallad functional food).
  • Avancerade system innebär en inkörsport för avancerad teknologi som sedan kommer mer traditionella produktionsformer till nytta.

Läs hela debattartikeln publicerad i NyTeknik av;

Karl-Johan Bergstrand, universitetslektor i trädgårdsvetenskap
Lena Ekelund Axelson, professor i hortikulturell ekonomi
Annie Drottberger, doktorand
Fredrik Fernqvist, doktor i trädgårdsvetenskap
Sara Spendrup, doktor i trädgårdsvetenskap
alla vid SLU Alnarp

Forskning med larver för att minska avfall

På Mittuniversitetet pågår just nu forskning för att skapa en mer hållbar livsmedelsbransch. Bioslam från pappersindustrin tas tillvara och i slammet odlas larver som kan bli fiskfoder.

Läs mer på SVT-Västernorrland

Kretsloppsodlingar – framtidens livsmedelsindustri?

Publicerad 

Aktörer från hela Sverige samlades i Härnösand i veckan för att diskutera framtidens livsmedelsindustri. Branschen står inför stora utmaningar framöver. Läs mer på SVT – Västernorrland


Bjuv skapar en grön mötesplats mitt i stan

Publicerad

Många menar att staden på många sätt är en gynnsam odlingsplats. I Bjuv pågår arbetet för en mer hållbar tätort med ökad lokal livsmedelsproduktion. Läs mer och se inslag på SVT – Skåne


Partner

Inom SSEC har expertis och akademi inom hortikultur och akvakultur, tekniska konsulter, energibolag och offentliga aktörer inlett ett unikt samarbete för att möjliggöra en hållbar utveckling av hela livsmedelskedjan. Genom att sammanföra aktörer med skilda kompetenser kan en helt ny systemsyn uppnås – Industriell symbios eller som det också kallas cirkulär bioekonomi.

Genom vårt nära samarbete med Business Sweden hjälper vi till med etablering i Sverige, samtidigt som vi hjälper till med kontakter för exportmarknader och internationella partnerskap.

Nyheter och information

Västra Götaland levererar hållbart

Närträff med ”YH-utbildningen ”Hållbar livsmedelsintraprenör” i Lerums kommun och Gamlestaden i Göteborg. Så mycket inspiration och givande möten med primärproducenter och förädlingsindustri, småskaligt och stort. Vi inledde på Öjared Resort med examinationer och en posterutställning över de studerandes LIA-placeringar. De …

Food Valley of Bjuv – mycket kunskap och intryck för YH-studerande

Första Närträffen, studiebesök i verkligheten, för de två YH-utbildningarna ”Hållbar livsmedelsintraprenör” och Driftsledare Gröna näringar” var i Bjuvs kommun med omnejd. Det var riktigt bra att kunna sammanföra de båda utbildningarna, som i flera fall tangerar varandra och båda har …

Blekinge – innovativ livsmedelsproduktion som håller lika hög klass som deras skärgård.

YH-utbildningen ”Hållbar livsmedelsintraprenör” som drivs av Folkuniversitetet, gjorde 22-23 augusti företagsbesök i Blekinge med utgångspunkt på Gamla Mejeriet i Karlshamn (Castellet Bruk). Utbildningen drivs på distans med studerande från hela Sverige och arbetar därför med sk. Närträffar för att komma …

Omdöme

We are very proud that Business Sweden has been elected member of SSEC.

”Business Sweden has decided to support SSEC in the development of this highly innovative new industry, which will become a major contribution to the Swedish industrial landscape and a future export possibilities, not only of Swedish high quality food but even more important, of Swedish world -class system-engineering, which will strengthen the Sweden values and the Sweden Brand internationally”

Många inspirationsträffar om att odla fisk och grönt

Refarm Linné kommer genom flera leaderområden bedriva projekt om landbaserad fiskodling. De omfattar en rad aktiviteter, som erbjuds länets entreprenörer – från inspirationskvällar till studiecirklar, studiebesök, kurser för kockar i privat och offentlig verksamhet och slutligen en weekend-grundkurs för akvaponik och fiskodling. Först ut är inspirationsträffarna.

Program

WIN - SSEC - Swedish Surplus Energy Collaboration

BENGT FELLBE
Verksamhetsledare SSEC
Phone: +46 793 570 154

Copyright © 2018 SSEC-Swedish surplus energy collaboration. Business One Page | Developed By Rara Theme Powered by: WordPress