Matförsvar – Vägen till ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle

Vi lever idag med klimatförändringar, krig och en viral pandemi, vilket gör livsmedelsförsörjning till en av de svåraste frågorna över hela världen. Medan jorden förändras förändras jordbruksförhållandena med dem – från nederbördsnivåer till skadedjur, står världens livsmedelsproduktionssystem inför en aldrig tidigare skådad utmaning för deras hållbarhet.
I kölvattnet av en sådan enorm utmaning, vad kan människor göra? Hur kan producenter, beslutsfattare och forskare skapa en produktionsmodell som tryggar en framtida livsmedelsförsörjning?

För att producera mat måste vi använda stora mängder energi som ständigt ökar. Anledningen till att behovet av energi ökar är att allt fler flyttar till staden och att befolkningen växer.
Enligt SSEC är ett lokalt, regionalt och nationellt matförsvar sättet att dämpa några av dessa farhågor. Men vad är egentligen ett matförsvar?
Experterna säger att det inte bara är en försäkring i oroliga tider och situationer med världsomspännande utmaningar som den senaste pandemin. Det är hållbart, klimatsmart och driver på teknikutvecklingen.
Redan 2018 tog SSEC, genom Håkan Sandin, upp denna utmaning, som också är en realistisk möjlighet. Vi menar att det i grunden handlar om att överge en linjär produktionsmodell inom primärodling och livsmedelsindustrin.
För att vara resurseffektiv och därmed uppnå en hållbar och klimatsmart produktion behöver samverkan mellan flera branscher ske – Industriell symbios eller som det också kallas en cirkulär produktionsmodell. Detta sker genom att produktion sker i slutna system där inget beskrivs och behandlas som avfall utan är en resurs, en tillgång.
För att lära dig mer om potentialen i ett livsmedelsförsvar och bekanta dig med företag och kommuner som gör det möjligt läs vår senaste e-Book – Food defense – The road to a more sustainable and resilient society

About the Author

Bengt Fellbe