Urban Farming

Staden FÖDER staden och GÖDER landsbygden
Framtidens cirkulära och hållbara odlingssystem är redan här. FaaS – Farming as a Service har lanserats i Sverige genom ICA Maxi i Sundsvall. Nu står hela Sveriges städer på tur.

Nu tar vi vara på stadens värdefulla restresurser. Det klassades tidigare som avfall och var till problem. Vi odlar i slutna cirkulära och hållbara odlingssystem. De restprodukter och värdefulla näringsämnen som blir sidoströmmar i grönsaks- och fiskodling nyttjar vi i frilandsodlingar och växthusnäring på landsbygden. Vi utvinner värdefull växtnäring från stadens VA-system och delar energi.

GreenFood tillsammans med Agtira gör en gemensam storsatsning inom urban farming med vertikalodlingar på många platser i Sverige. Till grund för denna hållbara utveckling ligger innovativa FoodTech bolag. Här presenterar JUMO, SentianAI, Solserv och Ekobalans sina tekniker för att producera fisk och grönsaker säkert och hållbart i slutna system, samt ta vara på och förädla värdefulla restflöden.
Sveriges lantbruksuniversitet presenterar forskning på området Urban odling och vilka hållbarhetsaspekter det banar väg för.

Läs mer i publikation från Open Access Government

About the Author

Bengt Fellbe