Urban Farming

Staden FÖDER staden och GÖDER landsbygden Framtidens cirkulära och hållbara odlingssystem är redan här. FaaS – Farming as a Service har lanserats i Sverige genom ICA Maxi i Sundsvall. Nu står hela Sveriges städer på tur. Nu tar vi vara …

Read More