Lösningar för att producera mat hållbart – och utmaningar.

Hållbar kraftförsörjning är och kommer i allt högre grad att bli nyckelfrågan för att producera mat hållbart och i tillräcklig omfattning i framtiden.
Lösningen handlar om att dela energi och ta vara på resurser mellan varandra, det vill säga industriell symbios.
Vi kommer helt enkelt inte längre att ha råd att slösa med värdefulla resurser. Det finns redan flera bra exempel på hur detta fungerar och har fungerat i flera år.

Läs hel artikel från Open Access Government (Engelska)

About the Author

Bengt Fellbe