Hållbar livsmedelsintraprenör

Yrkeshögskoleutbildningen har i dagarna, 27-28 sept, haft första studiebesöken i Bjuvs kommun med omnejd.

Utbildningen bedrivs på distans med inslag av studiebesök och fysiska träffar för närundervisning och föreläsningar. Det är Folkuniversitetet som är utförare, SSEC bidrar med företagskontakter och ordnar studiebesök.

Första fysiska träffen syftade till att ge en bred insyn i stora delar av den industriella-storskaliga livsmedelskedjan. Vi hade förmånen att i Bjuv och angänsande kommuner besöka;

NewCold – Helautomatiskt toppmodernt fryslager

SydGrönt – Rotfruktstvätteri och produktion av kokta rödbetor

Foodhills – Ärtproduktion

Magnihill – Produktion av frysta ekologiska grönsaker och bär

LyRos – Driftsbolag för tre större lantbruk, ca 2000 Ha spannmålsodling

Solserv – Hållbara livsmedelsförpackningar och komposteringslösningar

Restaurang Ärtan – Lunch och catering

Första kvällen avslutades med egen matlagning med råvaror från de lokala företag vi besökt, helt fantastiskt roligt och givande.

Helt ovärderligt att få komma ut och få insikt och erfarenhet av hur hållbarhetsarbete bedrivs inom industrin och vilka möjligheter och utmaningar som ligger framöver. Stort tack till alla inblandade företag som öppnar upp och delar med sig av sina erfarenheter. Tillsammans kommer vi se till att kompetensförsörja, utbilda och utveckla svensk hållbar livsmedelsindustri till sin fulla potential.

Längre fram under utbildningen kommer vi besöka företag i Blekinge och Västra Götaland.

About the Author

Bengt Fellbe