Medlemmar

Inom SSEC har expertis inom hortikultur och akvakultur, tekniska konsulter, energibolag och offentliga aktörer inlett ett unikt samarbete för att möjliggöra att restresurser i samhället, tex restvärme, bättre ska kunna nyttjas inom livsmedelsindustrin. Genom att sammanföra aktörer med så skilda kompetenser kan en helt ny systemsyn uppnås. SSEC är ett avtalsbaserat nätverk.

Bjuvs kommun Business Sweden E.ON Sverige AB Grönsaksmästarna Nordic AB Hofors kommun Härnösands kommun JUMO Lerums kommun Pond Fish&Greens Sanso Mixing System Solserv AB Sveriges Lantbruksuniversitet Wrams Gunnarstorp Gods Folkuniversitetet Syd