Partner

Inom SSEC har expertis och akademi inom hortikultur och akvakultur, tekniska konsulter, energibolag och offentliga aktörer inlett ett unikt samarbete för att möjliggöra en hållbar utveckling av hela livsmedelskedjan. Genom att sammanföra aktörer med skilda kompetenser kan en helt ny systemsyn uppnås – Industriell symbios eller som det också kallas cirkulär bioekonomi.

Genom vårt nära samarbete med Business Sweden hjälper vi till med etablering i Sverige, samtidigt som vi hjälper till med kontakter för exportmarknader och internationella partnerskap.