Medlemmar

Inom SSEC har expertis inom hortikultur och akvakultur, tekniska konsulter, energibolag och offentliga aktörer inlett ett unikt samarbete för att möjliggöra att restresurser i samhället, tex restvärme, bättre ska kunna nyttjas inom livsmedelsindustrin. Genom att sammanföra aktörer med så skilda kompetenser kan en helt ny systemsyn uppnås. SSEC är ett avtalsbaserat nätverk.

Bjuvs kommun Business Sweden E.ON Sverige AB Grönsaksmästarna Nordic AB Gävle Energi AB
Hofors kommun Härnösands kommun Jernbro Lerums kommun
Pond Fish&Greens Ramböll Sverige AB Sanso Mixing System Solserv AB
Sveriges Lantbruksuniversitet Wrams Gunnarstorp Gods