I media

SSEC arbetar över hela landet. Våra medlemmar genomför aktiviteter och driver verksamheter som får stor uppmärksamhet. SSEC anordnar och medverkar konferenser och seminarier över hela Sverige. Här har vi samlat några uppmärksammade inslag i media.

Helsingborgs Dagblad – Avfallsfria konserter och evenemang

I ett projekt där The Tivoli och Sofiero gård samarbetar med företaget Solserv utlovar man en lösning på de avfallsproblem som ofta uppstår i samband med större konserter med tusentals besökare.

– Det är första gången det här testas i Sverige. Vi har tidigare testat med en stor anläggning på festivalen Copenhell i Köpenhamn och på ett stort idrottsevenemang i Danmark. Men för svensk del är det här ett pilotprojekt, säger Patrik Johansson, grundare och vd för Solserv.

Läs mer i Helsingborgs Dagblad

Tidningen Ångermanland

Annie, 32, finner ro på landet i Härnösand – nu forskar hon om framtidens mat

Annie, 32, finner ro på landet i Härnösand – nu forskar hon om framtidens mat

Det handlar om food tech som kan beskrivas som odling i ett kretsloppssystem med färska grönsaker och kryddväxter rakt ut till kund i butik. För paret Groths företag Idania handlar det om moderna odlingstekniker, bioteknik och modern livsmedelshantering.

Och just Härnösand har samlat många innovatörer och vill bli Norrlands food tech-nav när livsmedelsbranschen ställer om till hållbar produktion med nya produktionstekniker. Läs hel artikel i Tidningen Ångermanland

Vetenskapens värld
– Framtidens mat

Är köttbiffar av raps och hampa det vi lägger på grillen i framtiden? Ska vi börja odla alger i åkrar under vattnet? Kan växtodlingar förläggas hemma i garaget där gödslet kommer från bassänger med fisk? Allt fler försöker äta mer hälsosamt och miljövänligt – och forskarvärlden arbetar intensivt med nya råvaror.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Vetenskapensvarld-e1603352791864.jpg

I programmet medverkar bla. Peckas Naturodlingar. Inom SSEC pågår bland våra medlemmar precis den verksamhet och aktiviteter som det berättas om i programmet.

Ett axplock
Solserv med sin komposteringsteknik minskar matsvinnet och återför näringsrik kompost till både lantbruk och foder.
Sanso Mixing system har tekniken för att blanda vegetabiliskt protein för såväl livsmedel som foder.
Pond fish & greens på Garveriet i Floda tillhandahåller koncept och teknik för skalbar landbaserad eller akvaponiska system.
Vrams Gunnarstorps gods planerar för storskalig landbaserad fiskodling som i förlängningen kommer utvecklas till en cirkulär Foodpark.
Grönsaksmästarna med sina odlare utvecklar hela tiden sin odlingsteknik och tar fram nya hållbara grönsaker.

Odla mer i stora växtfabriker än bladgrönt och kryddor

Vi ser flera fördelar med att producera grönsaker i högintensiva system:

  • Produktionen blir styrbar och påverkas inte i större utsträckning av väder och klimat.
  • Produkterna håller hög hygienisk standard (låg risk för humanpatogena smittor).
  • Användning av pesticider kan ofta elimineras helt.
  • Lokalt tillgängliga organiska restprodukter kan användas som näringskälla och odlingssubstrat.
  • Produkterna kan ges särskilda egenskaper, till exempel särskilt högt innehåll av vissa ämnen (så kallad functional food).
  • Avancerade system innebär en inkörsport för avancerad teknologi som sedan kommer mer traditionella produktionsformer till nytta.

Läs hela debattartikeln publicerad i NyTeknik av;

Karl-Johan Bergstrand, universitetslektor i trädgårdsvetenskap
Lena Ekelund Axelson, professor i hortikulturell ekonomi
Annie Drottberger, doktorand
Fredrik Fernqvist, doktor i trädgårdsvetenskap
Sara Spendrup, doktor i trädgårdsvetenskap
alla vid SLU Alnarp

Forskning med larver för att minska avfall

På Mittuniversitetet pågår just nu forskning för att skapa en mer hållbar livsmedelsbransch. Bioslam från pappersindustrin tas tillvara och i slammet odlas larver som kan bli fiskfoder.

Läs mer på SVT-Västernorrland

Kretsloppsodlingar – framtidens livsmedelsindustri?

Publicerad 

Aktörer från hela Sverige samlades i Härnösand i veckan för att diskutera framtidens livsmedelsindustri. Branschen står inför stora utmaningar framöver. Läs mer på SVT – Västernorrland


Bjuv skapar en grön mötesplats mitt i stan

Publicerad

Många menar att staden på många sätt är en gynnsam odlingsplats. I Bjuv pågår arbetet för en mer hållbar tätort med ökad lokal livsmedelsproduktion. Läs mer och se inslag på SVT – Skåne