Bjuv skapar en grön mötesplats mitt i stan

Många menar att staden på många sätt är en gynnsam odlingsplats. I Bjuv pågår arbetet för en mer hållbar tätort med ökad lokal livsmedelsproduktion.

I Bjuv planerar man att bygga om torget i mitt i stan till ett livsmedelscentrum för att lära invånarna om hållbarhet. Torget ska byggas om till en anläggning med växtodling på taken och fiskodling i källaren, med målet att öka produktionen av lokalt och hållbart producerade livsmedel.

Enligt Bengt Fellbe, näringslivssamordnare i Bjuvs kommun, blir det ett sätt för invånarna i Bjuv att få en ökad förståelse för hållbarhet.

– Vi vill få till ett hållbart samhälle, minimera transporter, äta nyttigt och klimatsmart. Här blir en pedagogik i att allmänheten får komma nära en hållbar industri, säger han.

About the Author

Bengt Fellbe