Refarm 2030

Svensk livsmedelsproduktion förenar land och tätort. Refarm 2030 Refarm 2030 vilar på övertygelsen att vi kan återskapa landskap som producerar livsmedel, råvaror och trygghet för en växande befolkning. Vi tror att flertalet svenskar vill ha ett matsverige med bra djuretik …

Read More