Refarm 2030

Svensk livsmedelsproduktion förenar land och tätort.

Refarm 2030

Refarm 2030 vilar på övertygelsen att vi kan återskapa landskap som producerar livsmedel, råvaror och trygghet för en växande befolkning. Vi tror att flertalet svenskar vill ha ett matsverige med bra djuretik samt klimat- och miljöhänsyn som mål. Vi pratar inte om mindre justeringar utan om en konstruktiv och vänlig revolution som skapar hundratusentals nya jobb. Refarm 2030 vill öka livsmedelsproduktionen i våra tätorter och på landsbygden. Vi vill bygga denna ”farming-reform” på vetenskaplig grund och med fokus på att skapa fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad. För att åstadkomma detta krävs att man tar tillvara resurser både på landet och i tätorten.

Vi vill bygga denna ”farming-reform” på vetenskaplig grund och med fokus på fler jobb och en ökad självförsörjningsgrad. För att åstadkomma detta krävs att man tar tillvara resurser både på landet och i staden.

About the Author

Bengt Fellbe