Akvaponik

Bättre tillgång på fisk med fiskodling på land

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system på land och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, uppmärksammar Stadsjord i Göteborg och Peckas Naturodlingar i Härnösand.

Stadsjord
I sin 50 kvadratmeter stora fiskodling i Slakthuset i centrala Göteborg producerar Stadsjord två ton fisk om året. Det ger i sin tur näring till att producera 20 ton grönsaker. Två ton fisk och 10 ton grönsaker är ungefär vad som behövs för 100 människors årskonsumtion av fisk och grönt.

Foto, Stadsjord Göteborg


Peckas Naturodlingar
Utanför Härnösand ligger en anläggning med fokus på kommersiell produktion. Peckas Naturodlingar har byggt upp en 8200 kvadratmeter stor anläggning och har lång erfarenhet av fiske- och kretsloppsodling.

På anläggningen odlas olika sorters tomater och fiskarten regnbåge. Hela produktionen ligger i en växthuskonstruktion med ett täckt tak över fiskodlingen. Fiskyngel importeras och flyttas över till en större bassäng när de väger 40 gram. Det tar då ca ett år för fisken att bli 1-2 kilogram då den kan skördas. Vattnet går genom en trekammarbrunn innan det når växterna. I växtbädden finns grus som fungerar som ett biofilter.

Foto, Peckas Naturodlingar Härnösand

Läs hela artikeln på SMHI

About the Author

Bengt Fellbe