Dela energi

Det är dags att börja dela energi – för en hållbar stad
Framtidens städer är hållbara och allteftersom de växer så förändras även våra behov. Vi går mer och mer från behovet av fossila bränslen medan efterfrågan av förnybara energikällor ständigt ökar. För att få det att fungera krävs en energirevolution, och den är redan här.

Framtidens hållbara och cirkulära livsmedelsproduktion nyttjar alla restflöden. Energibalansering mellan produktionsenheter är en viktig komponent.

Läs mer om ectogrid (powered by eon)

About the Author

Bengt Fellbe