ENERGIEFFEKTIVISERING – SPARAR MILJÖN OCH PENGAR SAMTIDIGT

OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING – FRÅN AX TILL LIMPA

Jernbros erbjudande innefattar hela kedjan, från analys och förbättringsförslag till att även kunna genomföra de förbättringar vi föreslår. Dessutom kan vi sköta drift och underhåll av berörda anläggningar efter det att åtgärderna genomförts och därigenom säkra att bästa möjliga resultat uppnås.

Vår arbetsgång vid genomförande är enkel och tydlig

  1. Analysera – hitta effektiviseringsmöjligheterna
  2. Optimera – anpassa och optimera anläggningen efter verkligt behov
  3. Återvinn – återvinn så mycket energi som möjligt internt för att reducera behov av primärenergi
  4. Hitta externa avsättningsmöjligheter för överskottet

Mer information och kontakt

About the Author

Bengt Fellbe