Fiskar hjälper tomater i unik odling

En anläggning som är både en fiskodling och en tomatodling där fiskarna aldrig bli sjuka och där det inte uppstår några utsläpp som påverkar miljön, det låter nästan för bra för att vara sant men en sådan världsunik anläggning kommer att stå klar till hösten i Härnösand och redan nu efterfrågas odlingens tomater.

Grundidén har utvecklats under 20 års tid, pionjären Pecka Nygård i Härnösand har testat metoden i mindre skala med gott resultat och nu anser man sig vara redo för en storskalig kommersiell verksamhet.

– Vi kommer att odla 20 ton fisk och 200 ton tomater om året, förklarar Daniel Brännström som är en av personerna bakom Peckas Naturodlingar.

Kretslopp

Det handlar om ett regelrätt kretslopp där vattnet i fiskodlingen pumpas ut som växtnäring till plantorna som växer i grus i växthuset och sedan leds tillbaka till fiskarna. Systemet är slutet och renar sig själv, vattnet behöver bara bytas en gång om året. Det enda som tillförs är fiskens mat och solljus, eller artificiellt ljus.

– Vi låter vattnet rinna genom grusbädden och där omvandlar bakterier den näring som kommer från fisken till växtnäring som tomaterna tar upp, förklarar Daniel Brännström och fortsätter entusiastiskt:

– I 20 år har Pecka Nygård visat att det fungerar varje år och vi har inte haft några sjukdomar hos fisken under de här 20 åren.

Världsunik anläggning

Till sommaren bygger man en världsunik anläggning på 4000 kvadratmeter för mellan 16 och 18 miljoner kronor på hittills hemlig plats i Härnösand och i november räknar man med att skörda de första tomaterna. Men det här är bara början på något ännu större.

– Härnösand är den första platsen, sedan under 2021 kommer vi att jobba med att expandera och odla på totalt hundra tusen kvadratmeter på flera platser i Sverige.

Enorm fördel

Tomatodling är den huvudsakliga delen av verksamheten medan fiskodlingen sker i något mindre skala men innebär en enorm fördel jämfört med odlingar i kassar där sjukdomar och miljöpåverkan är stora problem och enligt företagarna är intresset stort, butiker har redan hört av sig för att få köpa tomaterna.

– Dels är det att vi sett till att sluta kretsloppet och inte låter någon näring spillas ut i miljön och dels är det att man vet vad man får på tallriken, hur maten är odlad och att man inte behövt tillsätta mediciner till fisken och att tomaterna bli goda att äta genom att de odlas nära de som ska äta dem, tror Daniel Brännström.

About the Author

Bengt Fellbe