Urban Food & Urban Health Stockholm den 15 februari 2017

Urban Food och Urban Health – 15 februari 2017
STRATEGISK DISKUSSION KRING HUR VI KAN UTVECKLA EN NY SVENSK LIVSMEDELSINDUSTRI BASERAD PÅ PRODUKTION AV FISK OCH GRÖNSAKER I URBANA INDUSTRINÄRA MILJÖER OCH HUR VI KAN ANVÄNDA RESTVÄRME FÖR ATT PRODUCERA HÄLSOSAMMA MILJÖER FÖR MÄNNISKOR.

Nedan finner ni program och presentationer

PROGRAM – En presentation av SSEC: s verksamhet

Bengt G. Persson ordförande i SSEC hälsar välkommen.
09.00 Urban Food, moderator Bengt G. Persson

09.00 Industriell Hortikultur en ny industri av grönsaker, frukt och bär
Programledare för SSEC Håkan Sandin, SLU
Håkan Sandin 20170215_Presentation i Stockholm

09.20 Industriell akvakultur- en kombination med möjligheter,
Professor Anders Kiessling och Markus Langeland, SLU


09.40 Utvecklingen är marknadsdriven,
Bengt G. Persson, ordförande i SSEC
Bengt Persson – Marknadsanalys av fisk-, skaldjur- och växthusproduktion, LRF

10.20 – 11.30 Urban Food
Vad händer i Sverige, några snabba nedslag, moderator Håkan Sandin

10.15 Food Valley of Bjuv, Europas ledande cirkulära livsmedelskluster växer fram. Anders Månsson; kommunalråd Bjuv
Anders Månsson Stockholm 2017-02-15

10.30 Livsmedelscentrum Oskarshamn
Bengt Karlsson rektor NOVA i Oskarshamn
Bengt Karlsson Oskarshamn 170215

10.45 Livsmedelscentrum Ljusdal
Stefan Wennerstrand, Näringslivschef
Stefan Wennerstrand Ljusdal presentation SSE-C 2017L

11.00 Peckas Naturodlingar en riktig akvaponi byggs i Härnösand
Hugo Wikström och Daniel Brännström
peckas_STHLM_02_17

11.15 Urban akvaponik som en del av stadens förtätningsstrategi
Niklas Wennberg, Refarm 2030 och verksamhetsledare för Stadsjord i Göteborg


12.30 – 14.00 Livsmedelsstrategi, marknad och forskning moderator Lennart R. Svensson, Region Skåne


12.30 Mat och hållbara städer är framtidsområden för Sverige och SLU,
Erik Fahlbeck vice rektor på SLU
Erik Fahlbeck Urban Food och Urban Health 170215

13.00 Den nationella livsmedelsstrategin.
Christina Nordin, avdelningschef vid Näringsdepartementet.
Den 16 januari, nåddes en blocköverskridande överenskommelse kring de långsiktiga målen för den nationella livsmedelsstrategin, Christina Nordin reflekterar kring överenskommelsen och vad den innebär.
Christina Nordin En livsmedelsstrategi för Sverige 15 feb
13.30 Diskussion. Food Valley of Bjuv en resurs för att rulla ut en ny livsmedelsproduktion över Sverige?
14.00 – 16.00 Urban Health moderator Bengt Persson
14.00 Högbytorp EoN: s storsatsning med stora möjligheter till industriell symbios, Elin Elmvik Diczfalusy, affärsingenjör EoN

14.20 Delad Energi Dubbel Energi, industriell symbios i Norra Hamnen, Malmö, Andreas Nicolaidis/ Malmö stad
Andreas Nicolaidis Presentation SSEC konferens 15 feb
14.40 Restvärmeinnovationen, en svensk storsatsning inom innovationstävlingar
Bengt Persson, SLU/SSEC
Bengt Persson_SLUSSEC-UrbanHealth-20170215
15.00 Diskussion. Hållbara attraktiva städer i Sverige, viktigt för Sverige!

SSEC BIDRAR TILL ATT SKAPA 100 000 NYA JOBB ÖVER HELA LANDET
Bakgrund
Den hortikulturella sektorn växer varje år med mellan 3 – 10 procent och har potential att växa ännu mer under rätt
förutsättningar. Hela värdekedjan inom trädgårdssektorn: hortikultur, utemiljö och fritidsodling, omsätter idag minst 80
miljarder kronor och sysselsätter 150 000 personer på hel och deltid över hela landet.

Urban Food.
Den hortikulturella frilands- och växthusproduktionen av potatis frukt, bär, plantskole- och prydnadsväxter kan mångdubblas
i omsättning och kan växa till en landsomfattande industri. Den omsätter idag 7 miljarder kronor och sysselsätter
20 000 personer.
Den landbaserade fiskproduktionen är ännu i sin linda. Efterfrågan på fisk och skaldjur växer i stort. Efterfrågan på
hållbara alternativ ökar. Långsiktigt är landbaserad produktion av fisk och skaldjur det enda hållbara. Sysselsättningspotentialen
är mycket stor och branschen kan också växa till en landsomfattande industri.
Det finns mycket stora fördelar med att försöka utveckla industriella symbioser mellan produktionen av fisk och grönsaker
i slutna system.
Det finns också stora möjligheter att effektivisera svensk industri genom att ta vara på stadens och industrins restflöden
av värme, elektricitet, organiskt material, koldioxid, infrastruktur, mm.

Urban Health.
I vårt klimat ger uppvärmda miljöer tillgång till platser för möten, vistelse och aktiviteter och annat som är bra för vår
fysiska och sociala hälsa, som vi annars bara har sommartid. Överglasade miljöer är en möjlighet men det finns också
stor potential i att värma upp gator, cykelvägar, lekredskap, motionsredskap och andra miljöer utomhus. Att använda
billig lågtempererad restvärme som inte har någon annan användning ger förutsättningar för att skapa sådana hälsostärkande
möjligheter.
Användning av lågtempererad restvärme för mer hälsosamma och hållbara städer är än så länge i sin linda. På en del
håll används restvärme för att värma gator, trappor och trottoarer men andra många fler tillämpningar är möjliga. Det
första samlade projektet för användning av restvärme för hälsosamma miljöer planeras inom Science Village Scandinavia
i Lund. Här ska lågtempererad restvärme hämtas från forskningsanläggningarna ESS och Max 4.

Syfte
Syftet med dagen är att informera inbjudna gäster om den potential som finns i den framväxande landbaserade akvatiska (fisk och skaldjur) och den hortikulturella industrin (potatis, frukt, bär, grönsaker, plantskole- och prydnadsväxter), Urban Food.
Syftet är också att informera om möjligheterna att skapa hälsosamma vistelsemiljöer i våra städer, Urban Health, genom att bygga fler skyddade, gröna och inglasade byggnader och miljöer.

Mål
Hållbara städer genom ökad livsmedelsproduktion och fler hälsosamma miljöer för människor. Genom användning av restvärme och andra restflöden.

About the Author

Bengt Fellbe