Peckas Naturodlingar i Härnösand är Europas största kretsloppsodling

Framtidens livsmedelsindustri – Nationell konferens

Livsmedelsbranschen står inför en betydande förändring vilket för med sig stora möjligheter till tillväxt, sysselsättning, forskning och utveckling. Branschen måste bli mer hållbar och nya produktionstekniker behöver utvecklas.

Ur ett sysselsättningsperspektiv behöver Sverige skapa och utveckla nya näringar för att få fler i jobb. Livsmedelsindustrin har stor potential att bidra till detta. I Härnösand finns Europas största kretsloppsodling av fisk och grönsaker, Peckas Naturodlingar. Region Västernorrland undersöker nu liknande odlingar och andra satsningar inom Food Tech som ny framtidsnäring och industri för länet.

5 dec, 2018 på Västernorrlands museum i Härnösand

Program och anmälan

About the Author

Bengt Fellbe