Matförsvar – Food defence

Fisk- och grönsaksodling i hus över hela Sverige.

Betydelsen av att granska världens livsmedelsproduktionssystem för mänskligheten undersöks av Hortonom vid Sveriges lantbruksuniversitet, Håkan Sandin när det gäller behovet för människan att äta mer hälsosam mat och att producera den på ett sätt som inte skadar naturen.

Fish and vegetable farming in houses all over Sweden.

The importance of reviewing world food production systems for mankind is examined by Horticulturist at the Swedish University of Agriculture, Håkan Sandin in terms of the need for humanity to eat more healthy food and to produce it in a way that does not harm nature.

Read full article

About the Author

Bengt Fellbe