I klimatets tjänst

Cirkulära hållbara system för produktion av både mat och foder ligger inom ramen för vårt nätverks intresse. Det är med glädje och stolthet vi kan presentera projekt spridda över hela Sverige med partnerskap mellan akademi, privata och offentliga intressenter.

Circular sustainable systems for the production of both food and feed are within the framework of our network’s interest. It is with joy and pride that we can present projects spread throughout Sweden with partnerships of academia, private and public stakeholders.

Läs mer

About the Author

Bengt Fellbe