Projekt Sustainable Food 2.0 i Ljusdal

Projekt Sustainable Food 2.0 i Ljusdal

Ljusdals kommun och Ramböll söker Dig som vill vara med och finansiera, utveckla och bygga upp:
  • Morgondagens cirkulära och hållbara livsmedelsproduktion, i syfte att säkra livsmedelsförsörjningen i Sverige.
  • En ny konkurrenskraftig svensk industri som kan skapa tusentals nya jobb
  • En miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion med minimal miljöpåverkan
Vår målsättning med Projekt Sustainable Food 2.0 är att kommersialisera svenska kunskaper rörande cirkulära odlingssystem. Detta gör vi genom att:
  • Bygga storskaliga växthusodlingar
  • Bygga storskaliga landbaserade fiskodlingar
  • Nyttiggöra samt använda områdets restprodukter på ett hållbart sätt

I Ljusdals kommun finns detaljplanerad mark väster om centralorten Ljusdal att tillgå. Området har stora expansionsmöjligheter med världsunika förutsättningar genom partnerskap och samverkan mellan olika aktörer för en cirkulär livsmedelsproduktion på land.

Läs mer och se filmer

About the Author

Bengt Fellbe