Tillsammans förverkligar vi Sveriges livsmedelsstrategi

Tillsammans initierar, skapar förutsättningar och bygger vi en ny svensk primärproduktion och livsmedelsindustri. Härnösands politiska ledning tillsammans med Näringslivskontor, Energibolag och High Coast Invest Sweden besökte under två dagar Bjuvs kommun – Food Valley of Bjuv för ett erfarenhetsutbyte.

Mikael Henrysson, KSO och Bengt Fellbe, Näringslivssamordnare
Mikael Henrysson, KSO och Bengt Fellbe, Näringslivssamordnare presenterar Bjuvs kommun – Food Valley of Bjuv

Det är flera aktörer, såväl offentliga som privata, som uppfattat potentialen i att satsa på hållbar primärproduktion och cirkulär livsmedelsproduktion. Inom forskningsprogrammet SSEC har kommuner och privata aktörer med Sveriges Lantbruksuniversitet som huvudman sedan flera år tillbaka drivit denna utveckling på nationell basis. Hela Sverige ska leva, vår självförsörjningsgrad ska öka och vi ska vända import till export.
Härnösand och Bjuv har inte i sak så mycket gemensamt, men i tanke och övertygelse om att en cirkulär Livsmedelsindustri har framtiden för sig, har vi sedan flera år krokat arm inom SSEC. Bjuvs kommun med sin långa historia inom näringen och därmed en infrastruktur som attraherar framtida etableringar och utveckling, tillsammans med Härnösands framgångsrika samverkan med Mittuniversitetet för att främja forskning och utveckling på området, är båda viktiga pusselbitar.

Rudolf Tornerhjelm
Rudolf Tornerhjelm berättar om Vrams Gunnarstorps Gods och Söderåsens Bioenergi

Vi pratar om en nationell industri som vi är överens om kräver samverkan och transparens för att nå sin fulla potential. Storskalig industri tillsammans med småskaliga initiativ växer fram sida vid sida och tillsammans med samverkan med akademin förenas forskning med utveckling.

Kloosterboer, Sverige
Fredrik Lessig, Vd Kloosterboer Sverige, visar runt på Norra Europas mest moderna fryslager.

Vid studiebesöket i klustret Food Valley of Bjuv besöktes Söderåsens bioenergiVrams Gunnarstorp, Kloosterboer och Foodhills. Eon och Nevel, energibolag som spelar en viktig roll för den cirkulära infrastrukturen berättade om sina historiska satsningar och framtida investeringar inom området.

Foodhills Bjuv
Julia Andersson, Foodhills AB och Oskar Lyngö, Foodhills Fastighets AB, berättar om och visar runt på anläggningen som ska utvecklas till en global referens- test- och pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion.

About the Author

Bengt Fellbe