Attraktiva samhällsmiljöer med industriell symbios och cirkulär livsmedelsproduktion

Program, 2019-11-26:
Inledning, Per Persson, Energikontoret Skåne
Industrin – Historiskt ansvarstagande och nyckelroll i samhällsbyggande, Göran Skoog, Bjuvs kommun
Innovativt jordbruk ur ett energiperspektiv, Jan Jönsson, Lydinge-Rosendal-Vrams Gunnarstorp
Urban food & Urban health, Bengt Fellbe, Bjuvs kommun
Studiebesök: Pilot med restvärme, Lennart Andersson

Energikontoret i Skåne genomförde seminarium kring ”Attraktiva samhällsmiljöer med industriell symbios och cirkulär livsmedelsproduktion” i Bjuv inom ramen för InterReg-projektet UBIS.

Göran Skoog inledde med att ge en historisk tillbakablick över industrins betydelse och ansvarstagande i samhällsbyggandet.

”Näringslivet i Bjuv kännetecknas historiskt över lång tid av att ha en mångfald internationella kontakter. Här har man aldrig varit sen att fånga det nyaste nya och med kreativitet omsätta detta med bästa kvalitet för ögonen.
I denna strävan har man hela tiden förmått se vidare och bortom den egna vardagen, den egna verksamheten och insett vikten av att bidra till ett helt samhälle med stora värden.”

Jan Jönsson, driftsansvarig på Ly-Ros lantbruk HB som brukar drygt 1900 Ha, berättade om deras omställning till ett mer hållbart och produktivt lantbruk. Genom innovativa metoder motverkar man, stagnerande skördar, bekämpningsresistens, näringsläckage, markpackning.

Urban food – Urban health – ”var med och forma ett helt samhälle”, Vision 2030 Bjuvs kommun, Bengt Fellbe.
Hållbarhets skapas genom att alla tillåts bli involverade och kan dra nytta av fördelarna som skapas. Samverkan mellan offentligt – privat – akademi stärker samhällsbygget och tar nytta av alla goda krafter. Det är viktigt att skapa engagemang och delaktighet i hela samhället, både för dom som bor och verkar på orten.

I InterReg-projektet UBIS, Urban Baltic Industrial Symbiosis har vi i Bjuv nyttjat returvärmen i vårt fjärrvärmenät (Neova), som hämtas från företaget Höganäs-Borgestad, till att värma upp trottoarer och en sittbänk vid vår buss- och tågstation.

Bjuvs kommun har förvärvat ett markområde av Findus för framtida samhällsutveckling. Regeringskansliets samordning för bostadsbyggande har medverkat till att ta fram ett kvalitetsprogram för området. I det trycker man på potentialen i samverkan med innovativa teknikföretag för att skapa ett hållbart, robust och resilient samhälle.


About the Author

Bengt Fellbe