Forskning för en gemensam framtid – Foodtech

Om samverkansavtalet mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet

Sedan 2016 har Härnösands kommun och Mittuniversitetet ett samverkansavtal. Målet med avtalet är att utveckla kommunens verksamheter utifrån kommunens tillväxtstrategi samt att stödja Mittuniversitetets strategier för utbildning och forskning.

− Vårt mål är att skapa norra Sveriges centrum för foodtech i Härnösand, säger Anneli Kuusisto.
Framtiden för livsmedelsindustrin finns i Härnösand. Målet är att etablera ett centrum för forskning, utveckling och innovation inom foodtech där företag och innovatörer samlas och etableras för att utveckla nya strukturer för lokal och hållbar livsmedelsproduktion.

”Peckas Naturodlingar – Ett så innovativt och intressant företag kan bana väg för andra”

Restmaterial och energiflöden blir nya resurser.
Livsmedelsindustrin står inför stora förändringar. Branschen måste bli mer hållbar och nya sätt att producera mat behöver utvecklas. Projektet inom foodtech ligger i framkant och stöttar Härnösands strävan att hitta hållbara resurser som kan användas i framtidens livsmedelsproduktion.

Forskarna har tittat på hur man kan använda spillvärmen från kraftvärmeverket

Fluglarver kan odlas i industrislam
Allt mer av den fisk vi äter odlas fram och efterfrågan på hållbart fiskfoder ökar dramatiskt i hela världen. I en förstudie har forskare på Mittuniversitetet undersökt möjligheten att odla fluglarver i bioslam från pappers- och massaindustrin.

− Förstudien visar att fluglarverna kan leva av slammet, SCA Östrand. FOTO: Torbjörn Bergkvist

Läs eller ladda ner rapporten

About the Author

Bengt Fellbe