Climate change – challenges and opportunities

Climate change gives us new social challenges and the development of new biofuels and products is important to meet the environmental challenges. How can research contribute to reducing climate change and face the challenges of the global Agenda 2030 goals? With sensor technology, we can measure environmental pollutants and manage old environmental sins while developing new green products and processes from residual flows in the biorefinery sector.

https://www.scienceandinnovationday.se/program/parallel-sessions/climate-change/

Program

Session 1 kl. 11:00-12:00 – Mätning och rening för miljön

 • ”Kan levande organismer både avgifta Östersjöns bottnar och skapa nyttiga produkter för samhälle?”
  Mätmetoder för att identifiera och rena föroreningar i fiberbankar vid Norrlandskusten.
  Speaker: Emil Eriksson, Järven Ecotech, Erik Hedenström, professor Mittuniversitet, Börje Norlin, Universitetslektor Mittuniversitetet

 • ”Fjärrstyrd flygledning och övervakning – hur kan forskningen påverka framtidens flygplatser?”
  Speaker: Mårten Sjöström, Professor Mittuniversitetet

Session 2 kl. 13:30-14:30 – Klimatförändringar och dess effekter

 • ”Hur påverkas försäkringsbranschen av klimatförändringar?”
  Christoffer Jonsson, Skadechef Länsförsäkringar
  Speaker: Peter Öhman, Professor Mittuniversitetet
 • ”Skogens roll för klimatet – tidsperspektivet avgör allt!”
  Speaker: Bengt-Gunnar Jonsson, Professor Mittuniversitetet

Session 3 kl 15:00-16:00 – Bioraffinaderier utvecklar nya produkter

 • ”Food tech” – tre forskningsprojekt i samarbete med Härnösands kommun
  Speaker: Anneli Kuusisto, Härnösands kommun
 • ”Universell utformning av Food tech”
  Speakers: Itai Danielski och Anna-Sara Fagerholm Mittuniversitetet
 • ”Inventering av material och energiflöden inom Food tech”
  Speaker: Henrik Haller Mittuniversitetet
 • ”Utveckling av fiskfoder inom Food tech”
  Speakers: Robert Norgren och Mikael Gulliksson Mittuniversitetet 

About the Author

Bengt Fellbe