NATIONELL LIVSMEDELSUTVECKLING – Garveriet i Floda

SSEC anordnade 17-18 sept en lokal workshop med internationell utblick i Floda, Lerums kommun. Lerum är den senaste i raden av kommuner som ser möjligheter i att ansluta sig till SSEC för att utveckla en hållbar-cirkulär livsmedelsindustri. Beslut förväntas fattas under 2019.

Presentation av Garveriet
Karin Forsberg, VD Garveriet i Floda
Floda ResiliensCentrum och FoodParks®
Håkan Sandin, programledare SSEC
Pond Fish and Greens AB
Niklas Wennberg, VD
Export av svenska livsmedel och svensk livsmedelsteknologi
Maria Varnauskas Branschansvarig livsmedel, Business Sweden
Building Future Institute och Resilienshuset
Pär Svensson och Erik Berg
Att skapa forskning, utveckling, innovation och utbildning
Bengt Persson, samverkanslektor SLU

GARVERIET
Banbrytare med hållbarhet i fokus
Garveriet i Floda är en inspirerande mötesplats i en spännande kulturmiljö där hela verksamheten kring gastronomi och dryck bygger på närproducerat och småskaligt med hållbarhet i fokus. Och där kunskap och nyfikenhet kring innovativ hållbarhet och lokal, småskalig matproduktion får växtkraft. Säsongen och de närodlade produkterna bestämmer vad som serveras på tallriken. Vår verksamhet kan sammanfattas i tre nyckelord – ÄT, MÖT, LÄR – där hållbarhet genomsyrar allt vi gör. Här finns restaurang, kafé och eget bageri, med en stor vedeldad bakugn som är hjärtat i både matlagning och matproduktion samt butik för lokalproducerade varor och ett bryggeri. Här finns även Matstudio, där mycket av den lärande delen av verksamheten äger rum. På plan 2 och 3 finns större konferenslokaler med plats för upp till 200 personer i samma sällskap och grupprum för mindre och medelstora möten.

SSEC – SMÅSKALIG OCH STORSKALIG PRODUKTION AV LIVSMEDEL
Restflöden blir mat och bättre livsmiljöer
SSEC är ett nätverk som möjliggör hållbar livsmedelsproduktion och bättre livsmiljöer för människor genom att ta tillvara lågtempererad restvärme och andra typer av restflöden och genom användning av ny teknologi. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är värd för nätverket och visar tillsammans med nätverkets parter i praktisk handling på möjligheterna att omsätta låggradig värme, koldioxid, biologiskt material och andra restflöden för livsmedelsproduktion och förbättrade stadsmiljöer.
Två utvecklingsområden
Urban Food – Genom att skapa en hållbar urban livsmedelsindustri i allt från storskaliga industriområden till småskaliga anläggningar nära där folk bor och arbetar till mobila containerlösningar, skapas en ny teknologi och nya arbetstillfällen, samtidigt som vi kan ta tillvara onyttjade resurser. Vi skapar också en livsmedelsinfrastruktur som ökar Sveriges självförsörjningsgrad och nya exportmöjligheter för livsmedel och teknik. Urban Health – Användning av restvärme i syfte att skapa hälsosamma livsmiljöer för människor.

About the Author

Bengt Fellbe