Att utveckla ett cirkulärt kretsloppssamhälle

Bjuvs kommun har via sitt deltagande i EU-projektet ”UBIS-Urban Baltic Industrial Symbiosis” varit på studiebesök i Polen för att utbyta erfarenheter och jobba för samverkan.

Sellebergaområdet ska utvecklas i samverkan med utvecklingen av Food Valley of Bjuv. Med närheten till FoodHills framtida livsmedelsproduktionsområden och andra anläggningar inom Food Valley of Bjuv finns här förutsättningar att utveckla tankarna för ett cirkulärt kretsloppssamhälle. (Överenskommelsen om samverkan mellan Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande).

Genom vår Pilotinvestering i EU-projektet ”UBIS-Urban Baltic Industrial Symbiosis” har vi i Bjuvs kommun arbetat förvaltningsöverskridande och i samverkan med privata näringslivet skapat en klimatsmart lösning för en attraktiv och säker infrastruktur i centrum. Vi har tagit Industriell symbios till att involvera hela samhället.
Det finns stora möjligheter att inkorporera tekniska lösningar i stadsplaneringen som utnyttjar läget till fabriksområden. Bland de aktörer som etablerar verksamheter inom fabriksområdet kommer det finnas intressenter som kan bli aktuella att samverka med även för olika stadsbyggnadsprojekt. En samverkan med innovativa teknikföretag skulle stärka utvecklingen både för livsmedelsindustrin och stadsutvecklingen (Samordning för bostadsbyggande).

Tillsammans med kollegor från Gata-Park, Fastighet, Ekonomi och Planeringsavdelningen, samt HöganäsBorgestad AB och Neova AB har vi fått utbyta erfarenheter och berätta om samhällsutveckling i Bjuvs kommun tillsammans med projektdeltagare från Polen, Litauen, Tyskland och Danmark.
Samverkan, transparens och delaktighet är några av nyckelorden som alla är övertygade om leder framåt. Att arbeta gränsöverskridande såväl inom kommunala förvaltningar som mellan offentligt-privat leder till innovativa lösningar och samhällsutveckling. InterReg projektet UBIS-Urban Baltic Industrial Symbiosis syftar till att hitta samverkansformer, industriell symbios, vilket i korthet innebär att man mellan sig hittar former för att ta vara på varandras restflöde och skapa en cirkulär ekonomi. Bjuvs kommun är vi på rätt väg. Det är uppmärksammat över hela världen. Ett exempel är forskningsinstitutet INRA i Frankrike som i sitt globala Horizon 2020 projekt ”No Agricultural Waste” identifierat Food Valley of Bjuv som ”Good practice” och var på studiebesök i Bjuv under våren.
UBIS-projektet avslutas under hösten och vi ser fram emot att överföra våra erfarenheter till stadsutvecklingsprojektet på Sellebergaområdet i Bjuv, såväl som projektet att utveckla Billesholms nya stationsområde.

UBIS

About the Author

Bengt Fellbe