No Agricultural Waste

Under två dagar, 27-28 maj, har Bjuvs kommun haft besök av det franska forskningsinstitutet INRA och Horizon 2020-projektet No Agricultural Waste (NoAW). Projektet har ett 15-tal partners i Europa och Asien med målsättning att minska klimatpåverkan inom jordbruksnäring och livsmedelsproduktion.

– Det är hedrande och ett erkännande av arbetet inom Food Valley of Bjuv att projektet har uppmärksammat vårt arbete i Bjuvs kommun, säger Bengt Fellbe, näringslivssamordnare i Bjuvs kommun.

Bild på deltagarna i projektet utomhus i Bjuvs kommun.

Håkan Sandin från Sveriges lantbruksuniversitet presenterade det nationella forskningsprogrammet SSEC och Johan Nilsson, Rosersbergs gård och ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, inledde med att presentera sitt arbete för en hållbar och klimatsmart näring. Anna Ekman Nilsson presenterade RISE, Research Institutes of Sweden, som är svensk partner i NoAW.

Bild på deltagarna i projektet inne på Food Hills i Bjuv.

Vid studiebesöken presenterade Rudolf Tornerhjelm och Jan Jönsson hur man bedriver ett klimatsmart och innovativt lantbruk på Vrams Gunnarstorp, Lydinge och Rosendal. Foodhills AB presenterade sina visioner för att utveckla sin cirkulära industripark. Söderåsens bioenergi tillsammans med Patrik Johansson på Solserv presenterade planerna för att utveckla en Foodpark med bland annat landbaserad fiskodling och växthusodling i kombination med biogasanläggning och innovativ kompostering. Carl-Otto Gibrand på Brogårda gård, Sveriges första vertikalodling i tornuppförande, visade upp sin anläggning.

Fotokollage från besöket.

Mer information:
SSEC – Swedish surplus energy collaboration
Lantbrukarnas Riksförbund
INRA – French National Institute for Agricultural Research
RISE – Research Institutes of Sweden
NoAW – No Agricultural Waste
Solserv AB
Food Valley of Bjuv
Foodhills AB

About the Author

Bengt Fellbe