Food Systems Summit – Toppmöte för hållbara livsmedelssystem

Dialog om hållbara livsmedelsystem i Härnösand

Livsmedelssystem spelar en avgörande roll för miljö, klimat och hälsa samt möjligheterna att nå Agenda 2030. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför tagit initiativ till ett toppmöte om hållbara livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS), i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli hållbara i alla tre dimensioner av hållbarhet:

  • ekonomisk
  • miljömässigt
  • socialt

Per Callenberg statssekreterare deltog i samarbete med Härnösands kommunledning och Region Västernorrland i dialogen:

–Toppmötet är ett viktigt avstamp i arbetet mot hållbar utveckling både i Sverige och på global nivå. Härnösands kommun är i framkant med en tydlig vision kring omställningen till ett hållbart livsmedelssystem som innebär fler jobb, bättre mat och en bättre miljö. Därför är jag mycket glad för att gemensamt genomföra den här dialogen och därigenom kunna ta del av den kunskap och erfarenhet som har vuxit fram här.

Under dagen presenterade förutom Per Callenberg, även Pernilla Johnsson, SLU Future Food, Mattias Gemborg, Peckas Naturodlingar och Peckas Solutions och Torgny Widholm, Trägsta mjölkgård. Inspirationsföredragen följdes av workshops i mindre grupper för att samla in erfarenheter och medskick för den svenska delegationen i Food Systems Summit i september.

Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg Härnösands kommun är ansvarig för den regionala dialogen:

Härnösand har framgångsrika entreprenörer som ger inspiration till andra och bidrar till nödvändig omställning för hållbar produktion. Att få medverka och även bidra i detta sammanhang ger en extra energikick när vi fortsätter att jobba med vårt utvecklingsområde ”Framtidens livsmedelsindustri”.

Utgångspunkten för dialogen kommer vara FAO-kommitténs nyutkomna skrift ”Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete”.

Läs mer om Sveriges åtaganden inför Food Systems Summit 2021 på Regeringens hemsida

Läs mer om Food Systems Summit 2021 på FN:s hemsida

About the Author

Bengt Fellbe