Peckas Naturodlingar i Härnösand är Europas största kretsloppsodling

Mittuniversitetet och Härnösands kommun vill utveckla en hållbar livsmedelsindustri

Mittuniversitetet och Härnösands kommun startar tre forskningsprojekt inom Foodtech under 2019. Satsningen stödjer Härnösands kommuns inriktning om att skapa ett nationellt centrum för forskning, utveckling och innovation inom Foodtech.

– Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en hållbar livsmedelsindustri, vilket ger tillväxt och fler jobb i enlighet med ambitionerna i den nationella livsmedelsstrategin. Här finns stora möjligheter för branschöverskridande synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade industristruktur, säger Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg på Härnösands kommuns tillväxtavdelning.

Läs pressmeddelande från Mittuniversitetet

About the Author

Bengt Fellbe