Food Parks

Recept för hållbar och klimatsmart livsmedelsproduktion

Sverige och världen står inför en enorm utmaning i att producera tillräckligt med mat för en växande befolkning, samtidigt som vi ska uppnå klimatmålen med minskade utsläpp och fossilfri energi.
SSEC – ett forskningsprogram inom Sveriges lantbruksuniversitet med tvärsektoriella medlemmar, akademi, privata och offentliga aktörer
samverkar med målsättning att initiera och möjliggöra en hållbar, innovativ livsmedelsproduktion.

Forskning + Innovation + Kapital = Framtidens livsmedelsförsörjning
SSEC utvecklar en Mutualistisk Livsmedelsindustri av fisk och grönsaker i hela Sverige. Denna industri bygger på innovativa lösningar som är platsspecifika. Men också innovationer kring de fyra nyckelorden;
Avfall (läs resurser), Livsmedel, Energi och Vatten. För att förtydliga: Vi tar vara på avfall och restflöden och producerar mat, energi och vatten. Anläggningarna blir hållbara, cirkulära och mutualistiska – Foodparks.

Vid vårt senaste event den 27 mars i Stockholm fick våra nuvarande 13 medlemmar i SSEC förstärkning av 11 innovativa företag som vill vara med och anta utmaningen;
Föredragande
Heliospectra, Ali Ahmadian, President & CEO
Innenco, Jonatahan Karlsson, CEO & Founder
ABB, Jörgen Skoglund Teamleader Food and Beverages Sweden
Air Liquide, Torbjörn Pettersson, VD Air liquide fordonsgas
Swedish Exergy AB, Prem Verma, Managing Director
Wrams Gunnarstorps Gods AB och Söderåsens Bioenergi AB, Rudolf Tornérhjelm, VD Ägare
Wisegate, Michael Augustsson, VD Ägare
Wagfors, Peter Ekberg, VD
Solserv, Patrik Johansson, VD
Device Radio, Kristian Klemetsson, VD
EIB, European Investment Bank
Vera Park Circularity AB, Kim Olsson, VD
Business Sweden, Gösta Melkersson, Global Business Developer
Föreningen Refarm Linné, Kimberly Berglöf, Verksamhetsledare

Det planläggs på flera orter i Sverige för betydande investeringar och anläggningar för cirkulär och hållbar livsmedelsindustri. Europeiska investeringsbanken ser positivt på satsningen och kan i flera fall vara en part i finansieringslösningen.

Business Sweden har ett stort engagemang i frågan och ser stor potential i att attrahera internationellt kapital till Sverige, såväl som att lansera svensk Foodtech-industri utomlands och samtidigt öka vår livsmedelsexport.

Föreningen Refarm Linné arbetar småskaligt och urbant med samma verksamhet. Förutsättningarna och intresset för att producera livsmedel i staden är mycket god genom ny innovativ teknik.

Framtidens klimatsmarta livsmedelsförsörjning finns här och nu – SSEC kopplar ihop de relevanta aktörerna som tillsammans gör det möjligt.

About the Author

Bengt Fellbe